Promotic

Close - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Użyj tej metody, aby zamknąć obiekt Connection, Record, AdoRecordset lub Stream, aby zwolnić wszelkie skojarzone zasoby systemowe.
Zamknięcie obiektu nie usuwa go z pamięci.
Możesz zmienić jego ustawienia właściwości i otworzyć je ponownie później.
Składnia:
Empty Close()
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.Close();
© MICROSYS, spol. s r.o.