Promotic

CompareBookmarks - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Metoda ta porównuje dwie zakładki (bookmarks).
Metoda zwraca wartość CompareEnum, która określa względne pozycje wierszy zakładki.
Składnia:
Long CompareBookmarks(Object mark1, Object mark2)
Parametry:
mark1(Object) Zakładka (bookmark) pierwszego rzędu.
mark2(Object) Zakładka (bookmark) drugiego rzędu.
Wartość zwrotna:
0 - adCompareLessThan Pierwsza zakładka znajduje się przed drugą.
1 - adCompareEqual Zakładki są równe.
2 - adCompareGreaterThan Pierwsza zakładka znajduje się po drugiej.
3 - adCompareNotEqual Zakładki nie są równe.
3 - adCompareNotComparable Zakładki nie mogą być porównywane.
Patrz również:
- AdoRecordset.Filter (właściwość)
- AdoRecordset.Bookmark (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nCompare = oRs.CompareBookmarks(mark1, mark2);
© MICROSYS, spol. s r.o.