Promotic

Clone - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Możesz użyć tej metody do tworzenia wielu obiektów AdoRecordset, szczególnie jeżeli chcesz edytować więcej niż jeden bieżący rekord w obiekcie AdoRecordset. Metoda ta jest znacznie wydajniejsza niż tworzenie, otwieranie i zamykanie nowy obiekt AdoRecordset równy oryginałowi.
 
Klon można wytworzyć z obiektu AdoRecordset lub z jego wcześniej utworzonego klonu.
Składnia:
Empty Clone([Long locktype])
Parametry:
locktype[opcjonalne] (Long) Wartość LockTypeEnum, która określa typ blokady.
-1 - adLockUnspecified - Klon jest wytworzony z tym samym typem blokady, co oryginalny obiekt AdoRecordset.
1 - adLockUnspecified - Klon jest obiekt AdoRecordset tylko do odczytu.
Patrz również:
- AdoRecordset.Filter (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oClone = oRs.Clone(-1);
© MICROSYS, spol. s r.o.