Promotic

Clone - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Tuto metodu lze použít k vytvoření více objektů AdoRecordset, zejména pokud nutno upravit více než jeden aktuální záznam v objektu AdoRecordset. Tato metoda je mnohem efektivnější než opakované vytváření, otevírání a zavírání nového objektu AdoRecordset.
 
Klon lze vytvořit z objektu AdoRecordset nebo z jeho dříve vytvořeného klonu.
Syntaxe:
Empty Clone([Long locktype])
Parametry:
locktype[nepovinné] (Long) Hodnota LockTypeEnum, která určuje typ zámku.
-1 - adLockUnspecified - Klon je vytvořen se stejným typem zámku jako původní objekt AdoRecordset.
1 - adLockUnspecified - Klon je objekt AdoRecordset jen pro čtení.
Viz také:
- AdoRecordset.Filter (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oClone = oRs.Clone(-1);
© MICROSYS, spol. s r.o.