Promotic

PageSize - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vrací nebo nastaví maximální počet záznamů povolený na jedné stránce objektu AdoRecordset.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví hodnotu typu Long, která určuje maximální počet záznamů povolených na jedné stránce objektu AdoRecordset. Přednastavená hodnota je 10.
Syntaxe:
Long PageSize
Hodnoty:
num - Počet záznamů na stránce
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nPageSize = oRs.PageSize;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.