Update cookies preferences
Promotic

PageSize - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vlastnost vrací nebo nastavuje maximální počet záznamů povolený na jedné stránce objektu AdoRecordset.
 
Vlastnost vrací nebo nastavuje hodnotu typu Long, která určuje maximální počet záznamů povolených na jedné stránce objektu AdoRecordset.
Výchozí hodnota je 10.
Syntaxe:
Long PageSize
Hodnoty:
num - Počet záznamů na stránce
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nPageSize = oRs.PageSize;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.