Update cookies preferences
Promotic

AbsolutePosition - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vlastnost vrací nebo nastavuje hodnotu, která určuje pořadovou pozici aktuálního záznamu v objektu AdoRecordset.
 
Vlastnost vrací nebo nastavuje hodnotu typu Long, která určuje pořadovou (číselnou) pozici aktuálního záznamu v objektu AdoRecordset. Vlastnost vrací nebo nastavuje hodnotu od 1 do počtu záznamů v objektu AdoRecordset, nebo vrátí hodnotu PositionEnum. Hodnota je 1, když je aktuální záznam první záznam v objektu AdoRecordset.
 
Pokud nastavíte tuto vlastnost na číslo, pak budete přesunuti do záznamu na číselné pozici.
 
Pokud chcete získat celkový počet záznamů v objektu AdoRecordset, pak použijte vlastnost RecordCount.
Syntaxe:
Long AbsolutePosition
Hodnoty:
-1 - adPosUnknown určuje, že Recordset je prázdný, pozice aktuálního záznamu není známa nebo poskytovatel nepodporuje vlastnost AbsolutePage nebo AbsolutePosition.
-2 - adPosBOF určuje, že aktuální záznam je před prvním záznamem (BOF)
-3 - adPosEOF určuje, že aktuální záznam je po posledním záznamu (EOF)
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Přístup k vlastnosti AbsolutePosition objektu AdoRecordset, která byla otevřena dynamickým kurzorem, vyvolá chybu adErrFeatureNotAvailable. S jinými typy kurzoru bude vrácena správná pozice, pokud poskytovatel OLE DB podporuje rozhraní IRowsetScroll: IRowsetLocate. Pokud poskytovatel nepodporuje rozhraní IRowsetScroll, pak je vlastnost nastavena na adPosUnknown.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nAbsPos = oRs.AbsolutePosition;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.