Update cookies preferences
Promotic

GetRows - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Zkopíruje více záznamů objektu AdoRecordset do 2-rozměrného pole.
Syntaxe:
Array GetRows([Long nRows], [Variant vStart], [Variant aFields])
Parametry:
nRows[nepovinné] (Long) Určuje počet vrácených záznamů. Výchozí hodnota je -1 = (adGetRowsRest) všechny zbývající záznamy.
vStart[nepovinné] (Variant) Určuje startovací pozice (Bookmark).
Pokud není nastaveno, pak startovací pozicí bude stávající pozice aktuálního záznamu.
Pokud se uvede platný Bookmark, pak bude startovací pozicí.
Nebo pro určení startovací pozice lze použít domluvené číselné konstanty:
0 (přednastaveno) - (adBookmarkCurrent) Aktuální záznam.
1 - (adBookmarkFirst) První záznam.
2 - (adBookmarkLast) Poslední záznam.
aFields[nepovinné] (Variant) Samotný název, pole názvů sloupců nebo pole pozic sloupců záznamu.
Vrácená hodnota:
Vrací 2-rozměrné pole (objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript).
Příklad1:
Čtení dat jako 2-rozměrné pole. Žádáme o prvních 20 záznamů všech sloupců od pozice aktuálního záznamu (od prvního záznamu).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;");
var aData = Pm.CreatePmArray();
if (oRs)
{
oRs.MoveFirst();
aData.LoadFromVbArray(oRs.GetRows(20, 0));
}
Příklad2:
Čtení dat jako 2-rozměrné pole v objektu PmaAdo ("/TestAdoDb"), který je již připojený k databázi (viz metoda DbOpen), pomocí SQL dotazu ("SELECT * FROM table1"). Výsledný objekt AdoRecordset bude zapamatován v objektu PmaAdo pod dodaným jednoznačným identifikátorem ("table1"), bude pouze obousměrný (static) a jen pro čtení (readonly). Testuje se, zda nevznikla chyba a metoda vrátila platný objekt AdoRecordset. Žádáme o prvních 20 záznamů od pozice aktuálního záznamu (od prvního záznamu) a žádáme o 2 sloupce ("name", "value").
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;");
var aColNames = Pm.Array1("name", "value");
var aData = Pm.CreatePmArray();
if (oRs)
{
oRs.MoveFirst();
aData.LoadFromVbArray(oRs.GetRows(20, 0, aColNames.SaveToVbArray()));
}
Příklad3:
Jiný zápis
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;");
var aColNames = Pm.Array1("name", "value");
if (oRs)
{
oRs.MoveFirst();
var aData = Pm.CallAxMethod("", oRs, "GetRows", 20, 0, aColNames.SaveToVbArray());
}

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.