Update cookies preferences
Promotic

CursorLocation - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vlastnost vrací nebo nastavuje umístění kurzoru.
 
Tato vlastnost umožňuje vybrat mezi různými knihovnami kurzorů přístupnými poskytovateli. Obvykle lze vybrat, zda se použije knihovna kurzorů na straně klienta nebo knihovna na serveru.
Syntaxe:
Long CursorLocation
Hodnoty:
3 - adUseClient Používá kurzory na straně klienta poskytované místní knihovnou kurzorů. Služby místních kurzorů obvykle umožní mnoho funkcí, které kurzory dodávané ovladačem nemusí, takže použití tohoto nastavení může poskytnout výhodu s ohledem na funkce, které budou povoleny. Pro zpětnou kompatibilitu je také podporováno synonymum adUseClientBatch.
1 - adUseNone Nepoužívá kurzorové služby. (Tato konstanta je zastaralá a zobrazuje se pouze kvůli zpětné kompatibilitě.)
2 - adUseServer Výchozí hodnota. Používá kurzory dodávané poskytovatelem dat nebo ovladačem.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nCursor = oRs.CursorLocation;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.