Update cookies preferences
Promotic

PageCount - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vrací počet stránek s daty v objektu AdoRecordset.
 
Pomocí vlastnosti PageCount zjistíte, kolik stránek dat je v objektu AdoRecordset. Stránky jsou skupiny záznamů, jejichž velikost se rovná nastavení vlastnosti PageSize. I když je poslední stránka neúplná, protože existuje méně záznamů než hodnota PageSize, počítá se to jako další stránka v hodnotě PageCount. Pokud byl objekt AdoRecordset tuto vlastnost nepodporuje, pak hodnota bude -1, to znamená, že je počet stránek nedefinovatelný.
Syntaxe:
Long PageCount
Hodnoty:
num - Počet stránek
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nPageCount = oRs.PageCount;
© MICROSYS, spol. s r.o.