Promotic

PageCount - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca ilość stron z danymi w obiekcie AdoRecordset.
 
Użyj właściwości PageCount, aby określić, ile stron danych znajduje się w obiekcie AdoRecordset. Strony to grupy rekordów, których rozmiar jest równy ustawieniu właściwości PageSize. Nawet jeśli ostatnia strona jest niekompletna, ponieważ jest mniej rekordów niż wartość PageSize, liczy się ona jako dodatkowa strona w wartości PageCount. Jeżeli byl obiekt AdoRecordset nie obsługuje tej właściwości, wtedy wartość będzie wynosić -1, to znaczy, że wartość PageCount jest niemożliwa do określenia.
Składnia:
Long PageCount
Wartości:
num - Ilość stron
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- AdoRecordset.PageSize (właściwość)
- AdoRecordset.AbsolutePage (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nPageCount = oRs.PageCount;
© MICROSYS, spol. s r. o.