Promotic

Seek - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Metoda przeszukuje indeks obiektu AdoRecordset, aby znaleźć rekord, który pasuje do wartości określonych w parametrze keyvalues.
Jeżeli istnieje dopasowanie, wtedy bieżący rekord będzie rekordem określonym przez parametr seekoption.
Jeżeli nie ma dopasowania, wtedy bieżący rekord zostanie umieszczony na koniec obiektu AdoRecordset.
 
Aby użyć tej metody, dostawca musi obsługiwać tę metodę i użycie indeksów w obiekcie AdoRecordset (właściwość Index). Użyj metody Supports, aby określić, czy dostawca obsługuje wyszukiwanie i indeksy.
 
Ustaw właściwość Index na żądany indeks przed wykonaniem tej metody.
 
Tej metody można używać tylko z kursorami po stronie serwera (nieobsługiwane, jeżeli wartość właściwości CursorLocation to adUseClient). Tej metody można zastosować tylko jeżeli obiekt AdoRecordset został otwarty z wartością CommandTypeEnum adCmdTableDirect.
Składnia:
Object Seek(Variant keyvalues, Long seekoption)
Parametry:
keyvalues(Variant) Tablica wartości do porównania z wartościami w każdej kolumnie.
seekoption(Long) Wartość SeekEnum która określa typ wyszukiwania.
1 - adSeekFirstEQ Szuka pierwszego klucza równego wartościom kluczy.
2 - adSeekLastEQ Szuka ostatniego klucza równego wartościom kluczy.
4 - adSeekAfterEQ Szuka klucza równego wartościom kluczy lub tuż po miejscu, w którym miałoby miejsce dopasowanie.
8 - adSeekAfter Wyszukuje klucz tuż po miejscu, w którym miałoby miejsce dopasowanie z wartościami kluczy.
16 - adSeekBeforeEQ Szuka klucza równego wartościom kluczy lub tuż przed miejscem, w którym miałoby miejsce dopasowanie.
32 - adSeekBefore Szuka klucza tuż przed miejscem, w którym miałoby miejsce dopasowanie z wartościami kluczy.
Patrz również:
- AdoRecordset.Index (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.Seek(Val, 1);
© MICROSYS, spol. s r.o.