Promotic

AbsolutePage - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca lub ustawia wartość która określa numer strony w obiekcie AdoRecordset.
 
Ta właściwość można zastosować do identyfikowania numeru strony, na której znajduje się bieżący rekord. Używa właściwości PageSize, aby logicznie podzielić całkowitą liczbę zestawów wierszy obiektu AdoRecordset na serię stron, z których każda ma liczbę rekordów równą PageSize (z wyjątkiem ostatniej strony, która może mieć mniej rekordów). Aby ta właściwość była dostępna, dostawca musi obsługiwać odpowiednią funkcjonalność.
Podczas pobierania lub ustawiania właściwości AbsolutePage, ADO używa jednocześnie właściwości AbsolutePosition i właściwości PageSize w następujący sposób:
Do uzyskania AbsolutePage, ADO najpierw pobiera AbsolutePosition, a następnie dzieli go przez PageSize.
Aby ustawić AbsolutePage, ADO przesuwa AbsolutePosition w następujący sposób: mnoży PageSize przez nową wartość AbsolutePage, a następnie dodaje 1 do tej wartości. W rezultacie bieżący rekord w Recordset po pomyślnym ustawieniu AbsolutePage jest pierwszym rekordem na tej stronie.
Podobnie jak właściwość AbsolutePosition, AbsolutePage bazuje na liczbie 1 i jest równa 1, gdy bieżący rekord jest pierwszym rekordem w obiekcie AdoRecordset. Ustaw tę właściwość, aby przejść do pierwszego rekordu określonej strony. Uzyskaj całkowitą liczbę stron z właściwości PageCount.
Składnia:
Long AbsolutePage
Wartości:
num - numer strony
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
- AdoRecordset.PageSize (właściwość)
- AdoRecordset.PageCount (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nAbsPage = oRs.AbsolutePage;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.