Promotic

Source - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Ustawi wartość łańcucha lub odwołanie do obiektu Command albo zwraca wartość typu String, która określa źródło danych obiektu AdoRecordset.
 
Źródłem danych może być jedno z następujących:
Obiekt Command
Polecenie SQL
Zapisana procedura
Nazwa tabeli
Składnia:
String Source
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sSource = oRs.Source;
© MICROSYS, spol. s r.o.