Promotic

EOF - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Stwierdzi, czy pozycja bieżącego rekordu znajduje się za ostatnim rekordem w obiekcie AdoRecordset.
Składnia:
Boolean EOF
Wartości:
true - Jeżeli pozycja bieżącego rekordu znajduje się za ostatnim rekordem w obiekcie AdoRecordset
false - W innym przypadku
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- AdoRecordset.BOF (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bEOF = oRs.EOF;   // Odczyt z właściwości
Przykład2:
patrz Przykład

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.