Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

State - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Wskazuje, czy obiekt AdoRecordset jest otwarty, zamknięty, czy podłącza się, czy wykonuje polecenie lub odczytuje dane.
Składnia:
Long State
Wartości:
0 - (adStateClosed) Obiekt jest zamknięty.
1 - (adStateOpen) Obiekt jest otwarty.
2 - (adStateConnecting) Obiekt podłącza się.
4 - (adStateExecuting) Obiekt wykonuje polecenie.
8 - (adStateFetching) Są wczytywane rekordy obiektu.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- AdoRecord (obiekt)
- AdoRecord.State (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nState = oRs.State;

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice