Update cookies preferences
Promotic

BOF - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Stwierdzi, czy pozycja bieżącego rekordu znajduje się przed pierwszym rekordem w obiekcie AdoRecordset.
Składnia:
Boolean BOF
Wartości:
true - Jeżeli pozycja bieżącego rekordu znajduje się przed pierwszym rekordem w obiekcie AdoRecordset
false - W innym przypadku
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- AdoRecordset.EOF (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bBOF = oRs.BOF;   // Odczyt z właściwości
Przykład2:
patrz Przykład

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.