Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BOF - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Wskazuje, czy wskaźnik bieżącego rekordu znajduje się przed pierwszym rekordem w obiekcie AdoRecordset.
Składnia:
Boolean BOF
Wartości:
true - Jeżeli wskaźnik bieżącego rekordu znajduje się przed pierwszym rekordem w obiekcie AdoRecordset
false - W innym przypadku
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- AdoRecordset.EOF (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bBOF = oRs.BOF;
Przykład2:
patrz Przykład

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice