Promotic

Save - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Metoda zapisuje obiekt AdoRecordset do pliku lub do obiektu Stream. Po zakończeniu metody bieżący rekord zostanie ustawiony na pierwszy rekord obiektu AdoRecordset. Jeżeli do obiektu AdoRecordset zastosowano filtr, wtedy tylko "przefiltrowane" rekordy zostaną zapisane. Tę metodę można wywołać tylko nad otwartym obiektem AdoRecordset.
Składnia:
Object Save([Variant destination], [Long persistformat])
Parametry:
destination[opcjonalne] (Variant) Określa, gdzie zapisać obiekt AdoRecordset (nazwa ścieżki pliku lub odwołanie do obiektu Stream).
persistformat[opcjonalne] (Long) Wartość PersistFormatEnum, która określa format zestawu rekordów (XML lub ADTG).
0 (domyślnie) - adPersistADTG Zapisuje w formacie Microsoft Advanced Data TableGram (ADTG).
1 - adPersistXML Zapisuje w formacie XML (Extensible Markup Language).
1 - adPersistADO Zapisuje we własnym formacie ADO w formacie Extensible Markup Language (XML). Wartość ta jest taka sama jak adPersistXML i jest uwzględniona w celu zapewnienia wstecznej kompatybilności.
2 - adPersistProviderSpecific Dostawca będzie utrwalał zbiór rekordów przy użyciu własnego formatu.
Patrz również:
- AdoRecordset.Filter (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.Save("C:\\Data\\testdata.dat", 1);
oRs.Close();
© MICROSYS, spol. s r. o.