Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MoveNext - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Przesunięcie pozycji bieżącego rekordu na następny rekord w obiekcie AdoRecordset.
Składnia:
Empty MoveNext()
Notatka:
Jeżeli rekordem bieżącym jest ostatni rekord, wtedy metoda MoveNext przesunie pozycję rekordu bieżącego za ostatni rekord obiektu AdoRecordset oraz właściwość EOF jest true. Próba przesunięcia do przodu, jeżeli właściwość EOF już jest równa true, spowoduje błąd.
Patrz również:
- AdoRecordset.EOF (właściwość)
- AdoRecordset.BOF (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.MoveNext();
Przykład2:
patrz Przykład

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice