Promotic

UpdateBatch - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Metoda ta służy do zapisywania wszystkich zmian w obiekcie AdoRecordset do bazy danych.
Metoda ta jest używana podczas pracy z zestawem AdoRecordset w trybie aktualizacji wsadowej.
Jeżeli operacja zapisywania nie powiedzie się, wtedy wystąpi błąd w czasie wykonywania i błędy zostaną zapisane w kolekcji Errors.
Składnia:
Object UpdateBatch(Long affectrecords)
Parametry:
affectrecords(Long) Wartość AffectEnum która określa, na które rekordy będzie miała wpływ metoda ta.
1 - adAffectCurrent - Wpływa tylko na bieżący rekord.
2 - adAffectGroup - Dotyczy tylko rekordów, które spełniają ustawienia filtra
Właściwość Filter musi być ustawiona na wartość FilterGroupEnum lub tablicę zakładek.
Wartość adAffectGroup wygeneruje błąd, jeżeli nie ma widocznych rekordów w obiekcie AdoRecordset.
3 - adAffectAll - Wpływa na wszystkie rekordy, jeżeli nie ma Filter. Wpływa tylko na widoczne rekordy w bieżącym rozdziale, jeżeli Filter jest ustawiony na kryteria łańcucha. Wpływa na wszystkie wiersze obiektu AdoRecordset, jeżeli filtr jest ustawiony na wartość FilterGroupEnum lub tablicę zakładek (Bookmarks).
4 - adAffectAllChapters - Wpływa na wszystkie rekordy we wszystkich podrzędnych obiektach AdoRecordset, w tym te ukryte przez aktualnie zastosowany filtr.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.UpdateBatch(Val, 1);
© MICROSYS, spol. s r.o.