Promotic

Sort - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca lub ustawia nazwy pól w AdoRecordset do sortowania.
 
Właściwość zwraca lub ustawia wartość typu String, który określa nazwy pól w obiekcie AdoRecordset, według których ma odbywać się sortowanie. Każda nazwa pola musi być oddzielona przecinkiem. Aby wybrać porządek sortowania, możesz określić ASC (kolejność rosnąco), lub DESC (kolejność malejąca) po nazwie pola.
Domyślną wartością jest ASC.
Składnia:
String Sort
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.Sort = "CompanyName DESC,ContactName";
© MICROSYS, spol. s r.o.