Promotic

Supports - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca wartość logiczną, która określa, czy obiekt AdoRecordset obsługuje określony typ funkcjonalności.
Składnia:
Object Supports([Long cursoroptions])
Parametry:
cursoroptions[opcjonalne] (Long) Jedna lub więcej wartości CursorOptionEnum, które określają, jakie funkcje powinna testować metoda ta.
0x100 (domyślnie) - adHoldRecords Pobierze więcej rekordów lub zmieni następną pozycję bez potwierdzenia wszystkich oczekujących zmian.
0x200 - adMovePrevious Wspiera metody MoveFirst, MovePrevious, Move oraz GetRows.
0x2000 - adBookmark Wspiera właściwość Bookmark.
0x4000 - adApproxPosition Wspiera właściwości AbsolutePosition i AbsolutePage
0x10000 - adUpdateBatch Wspiera metody UpdateBatch i CancelBatch.
0x20000 - adResync Wspiera metodę Resync.
0x40000 - adNotify Wskazuje, że dostawca danych wspiera powiadomienia (określa, czy zdarzenia obiektu AdoRecordset są wspierane).
0x80000 - adFind Wspiera metodę Find.
0x100000 - adIndex Wspiera metodę Index.
0x200000 - adSeek Wspiera metodę Seek.
0x1000400 - adAddNew Wspiera metodę AddNew.
0x1000800 - adDelete Wspiera metodę Delete.
0x1008000 - adUpdate Wspiera metodę Update.
Patrz również:
- AdoRecordset.Filter (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.Supports("C:\\\\Data\\\\testdata.dat", 1);
oRs.Close();
© MICROSYS, spol. s r.o.