Promotic

LockType - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca lub ustawia wartość, która określa typ blokowania podczas edycji rekordu w obiekcie AdoRecordset.
 
Właściwość zwraca lub ustawia wartość LockTypeEnum, która określa typ blokowania podczas edytowania rekordu w obiekcie AdoRecordset. Ta właściwość jest do odczytu/zapisu w zamkniętym obiektu AdoRecordset i tylko do odczytu w otwartym obiektu AdoRecordset.
Składnia:
Long LockType
Wartości:
-1 - adLockUnspecified Nieokreślony typ zamka. Klony dziedziczą typ blokady z oryginalnego obiektu AdoRecordset.
1 - adLockReadOnly (Default) Rekordy tylko do odczytu.
2 - adLockPessimistic Pesymistyczne zamykanie, rekord po rekordzie. Dostawca blokuje rekordy natychmiast po edycji.
3 - adLockOptimistic Optymistyczne blokowanie, rekord po rekordzie. Dostawca blokuje zapisy tylko przy wywołaniu aktualizacji.
4 - adLockBatchOptimistic Optymistyczne aktualizacje wsadowe. Wymagane w trybie aktualizacji zbiorczej.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.LockType = 4;
© MICROSYS, spol. s r.o.