Promotic

StayInSync - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca lub ustawia, czy odwołanie do rekordów podrzędnych zmieni się, gdy zmieni się pozycja rekordu nadrzędnego.
 
Właściwość zwraca lub ustawia wartość logiczną która określa, czy odwołanie do rekordów podrzędnych zmieni się, gdy zmieni się pozycja rekordu nadrzędnego.
Domyślną wartością jest true, to znaczy, że rekordy podrzędne zostaną zaktualizowane, jeżeli nadrzędny obiekt AdoRecordset zmieni pozycję rekordu.
Składnia:
Boolean StayInSync
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.StayInSync = "CompanyName DESC,ContactName";
© MICROSYS, spol. s r.o.