Promotic

Resync - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Metoda odświeży istniejące dane w obiekcie AdoRecordset. Dochodzi tylko do synchronizacji istniejących rekordów w obiekcie AdoRecordset. Ewentualnie dodane rekordy w bazie danych nie będą widoczne.
Składnia:
Empty Resync([Long nAffectRecords], [Long nResyncValues])
Parametry:
nAffectRecords[opcjonalne] (Long) Wartość typu ADO AffectEnum określająca, które rekordy zostaną odświeżone.
1 - (adAffectCurrent) Bieżący rekord.
2 - (adAffectGroup) Rekordy spełniające ustawienie filtrowania (właściwość "Recordset.Filter").
3 (domyślnie) - (adAffectAll) Wszystkie rekordy.
nResyncValues[opcjonalne] (Long) Wartość typu ADO ResyncEnum określa, czy które rekordy w bazie danych zostaną przepisane.
1 - (adResyncUnderlyingValues) Nieprzepisze danych a dokonane zmiany nie zostaną usunięte.
2 (domyślnie) - (adResyncAllValues) Przepisze dane a dokonane zmiany zostaną usunięte.
Notatka:
W odróżnieniu od metody Requery nie dochodzi do powtórnego wykonania polecenia SQL.
Patrz również:
- PmaAdo.RsOpen (metoda)
- PmaAdo.DbExecute (metoda)
Przykład:
Powtórne wczytanie istniejących danych obiektu AdoRecordset, wcześniej wytworzonym i utrzymanym w obiekcie PmaAdo ("/TestAdoDb") o określonym identyfikatorze ("table1").
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsGet("table1");
if (oRs)
{
oRs.Resync();
}

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.