Promotic

Filter - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca lub ustawia filtr dla danych w obiekcie AdoRecordset.
 
Właściwość zwraca lub ustawia wartość typu Variant, który zawiera filtr dla danych w obiekcie AdoRecordset. Filtr umożliwia wybrać rekordy, które spełniają określone kryteria.
 
Składnia:
Variant Filter
Wartości:
Właściwość Filter może zawierać jeden z następujących elementów:
Łańcuch kryteriów: - Łańcuch tekstowy składający się z co najmniej jednej klauzuli połączonej z operatorami AND lub OR.
Tablica zakładek (bookmarks): - Tablica unikalnych wartości zakładek, które wskazują rekordy w obiekcie AdoRecordset.
Wartość FilterGroupEnum
0 - adFilterNone Usunie bieżący filtr.
1 - adFilterPendingRecords Filtr wyświetlający tylko edytowane rekordy, które nie zostały jeszcze wysłane do serwera.
2 - adFilterAffectedRecords Filtr, który wyświetla tylko rekordy, na które miało wpływ ostatnie wywołanie Delete, Resync, UpdateBatch lub CancelBatch.
3 - adFilterFetchedRecords Filtr wyświetlający rekordy w bieżącej pamięci podręcznej.
5 - adFilterConflictingRecords Filtr wyświetlający te rekordy, których ostatnia aktualizacja wsadowa nie powiodła się.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
- AdoRecordset.Bookmark (właściwość)
Przykład:
Przykłady łańcucha kryteriów:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.Filter = "Lastname='Smith'";
oRs.Filter = "Lastname='Smith' AND Birthdate >= #4/10/70#";
oRs.Filter = "Lastname='Jonson' OR Lastname='Johnson'";
oRs.Filter = "Lastname LIKE 'Jon*'";
oRs.Filter = "[Company Name]='Alfred Futterkiste' OR Orders>$300.00";
© MICROSYS, spol. s r. o.