Promotic

DataMember - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca lub ustawia nazwę obszaru danych, który zostanie pobrany z obiektu, do którego odwołuje się właściwość DataSource.
 
Właściwość DataMember określa, który obiekt określony właściwością DataSource będzie reprezentowany jako byl obiekt AdoRecordset. Obiekt AdoRecordset musi być zamknięty przed ustawieniem tej właściwości. Zostanie wygenerowany błąd, jeżeli właściwość DataMember nie jest ustawiona przed właściwością DataSource lub jeżeli nazwa DataMember nie jest rozpoznawana przez obiekt określony we właściwości DataSource.
Składnia:
String DataMember
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
- AdoRecordset.DataSource (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.DataMember = "Command";   // Name of the rowset to bind to
oRs.DataSource = "MyDm";   // Name of the object containing an IRowset
© MICROSYS, spol. s r.o.