Promotic

MarshalOptions - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca lub ustawia wartość, która określa, które rekordy mają zostać zwrócone do serwera.
 
Właściwość zwraca lub ustawia wartość MarshalOptionsEnum, która określa, które rekordy mają zostać zwrócone do serwera.
Składnia:
Long MarshalOptions
Wartości:
0 - adMarshalAll (Default) Zwraca wszystkie wiersze.
1 - adMarshalModifiedOnly Zwraca tylko zmodyfikowane wiersze.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.MarshalOptions = 1;
© MICROSYS, spol. s r.o.