Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CancelUpdate - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Służy do zakończenia trybu edycji oraz odwołania wszystkich zmian w bieżącym rekordzie. Tryb edycji został wywołany przy pomocy metody AddNew (w tym przypadku nowy rekord zostanie skasowany) lub przez prosty zapis do wartości bieżącego rekordu (edycja rekordu).
Składnia:
Empty CancelUpdate()
Patrz również:
Przykład:
Doda nowy rekord do tabeli ("table1") i zmiana wartości nowo dodanego rekordu, przy pomocy utrzymanego obiektu AdoRecordset ("table1"), w obiekcie PmaAdo ("/TestAdoDb"), który jest już podłączony do bazy danych (patrz DbOpen), przy pomocy polecenia SQL ("SELECT * FROM table1"). Jednak w końcu dodanie nowego rekordu nie jest potwierdzone przy pomocy metody Update, lecz odwrotnie jest odwołane przy pomocy metody CancelUpdate.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;lock:optimistic;");
if (oRs)
{
oRs.AddNew();
oRs.Fields.Item("name").Value = "pi";
oRs.Fields.Item("value").Value = 3.14;
oRs.CancelUpdate();
}

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice