Promotic

CancelUpdate - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Służy do zakończenia trybu edycji oraz odwołania wszystkich zmian bieżącego rekordu. Tryb edycji został wywołany przy pomocy metody AddNew (w tym przypadku nowy rekord zostanie skasowany) lub przez prosty zapis do wartości bieżącego rekordu (edycja rekordu).
Składnia:
Empty CancelUpdate()
Patrz również:
Przykład:
Doda nowy rekord do tabeli ("table1") i zmiana wartości nowo dodanego rekordu, przy pomocy utrzymanego obiektu AdoRecordset ("table1"), w obiekcie PmaAdo ("/TestAdoDb"), który jest już podłączony do bazy danych (patrz metoda DbOpen), przy pomocy polecenia SQL ("SELECT * FROM table1"). Jednak w końcu dodanie nowego rekordu nie jest potwierdzone przy pomocy metody Update, lecz odwrotnie jest odwołane przy pomocy metody CancelUpdate.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;lock:optimistic;");
if (oRs)
{
oRs.AddNew();
oRs.Fields.Item("name").Value = "pi";
oRs.Fields.Item("value").Value = 3.14;
oRs.CancelUpdate();
}

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.