Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DbOpen - metoda obiektu PmaAdo

Opis:
Podłączenie obiektu PmaAdo do bazy danych. Podłączenie jest wykonywane przez obiekt ADO Connection, który jest zawarty w obiekcie PmaAdo. Konieczne parametry do podłączenia znajdują się we właściwościach DbConnectionString oraz DbConnectionParams.
Składnia:
Object DbOpen([String sParams])
Parametry:
sParams[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry metody DbOpen. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "return:map;".
"return:xxx;" (opcjonalne) - Określa, czy wartość zwrotna metody ma być mapą z większą ilością zwróconych wartości równocześnie (nowy sposób) lub tylko jedną wartością (stary sposób). Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie zastosowany stary sposób.
map - Zwraca mapę (PmMap), która zawiera większą ilość zwróconych wartości równocześnie (nowy sposób) (np. Result, AffectedRows, ErrorCode, ErrorText).
Wartość zwrotna:
Nowy sposób: Zwraca obiekt PmMap z wartościami w następujących pozycjach:
- "Result": znacznik, czy doszło do poprawnego podłączenia do bazy danych:
true - pomyślne podłączenie do bazy danych
false - podłączenie do bazy danych zakończyło się nie pomyślnie
- "ErrorCode": kod liczbowy ewentualnego błędu, gdzie wartość 0 oznacza pomyślne wykonanie metody (bez błędu)
- "ErrorText": opis ewentualnego błędu
 
Stary sposób: Zwraca znacznik, czy doszło do poprawnego podłączenia do bazy danych:
true - pomyślne podłączenie do bazy danych
false - podłączenie do bazy danych zakończyło się nie pomyślnie
Przykład:
Podłączenie obiektu PmaAdo ("/TestAdoDb") do bazy danych ("pm_data"), do MS SQL Server (lokalna nazwana instancja ".\SQLEXPRESS"), za pośrednictwem podstawowego ADO Provider od firmy Microsoft ("SQLOLEDB"), z zastosowaniem nazwy użytkownika i hasła (uwierzytelnienie MS SQL Server).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
oDb.DbConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Server=.\SQLEXPRESS;Database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;";
oDb.DbConnectionParams = "";
if (!oDb.DbOpen())
//...

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
Pm8.03.22: Zwraca obiekt PmMap z wartościami w pozycjach "Result", "ErrorCode" oraz "ErrorText".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice