Promotic

DbOpen - metoda obiektu PmaAdo

Opis:
Połączenie obiektu PmaAdo do bazy danych.
Połączenie jest wykonywane przez obiekt ADO Connection, który jest zawarty w obiekcie PmaAdo. Konieczne parametry do połączenia znajdują się we właściwościach DbConnectionString oraz DbConnectionParams.
Składnia:
Object DbOpen([String sParams])
Parametry:
sParams[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry metody DbOpen. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "return:map;".
"return:xxx;" (opcjonalne) - Określa, czy wartość zwrotna metody ma być mapą z większą ilością zwróconych wartości równocześnie (nowy sposób) lub tylko jedną wartością (stary sposób).
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie zastosowany stary sposób.
map - Zwraca mapę (obiekt PmMap), która zawiera większą ilość zwróconych wartości równocześnie (nowy sposób) (np. Result, AffectedRows, ErrorCode, ErrorText).
Wartość zwrotna:
Nowy sposób: Zwraca obiekt PmMap z wartościami w następujących pozycjach:
- "Result": znacznik, czy doszło do poprawnego podłączenia do bazy danych:
true - Pomyślne połączenie do bazy danych
false - Połączenie do bazy danych zakończyło się nie pomyślnie
- "ErrorCode": liczbowy kod błędu, gdzie wartość 0 oznacza pomyślne wykonanie metody (bez błędu)
- "ErrorText": opis ewentualnego błędu


Stary sposób: Zwraca znacznik, czy doszło do poprawnego podłączenia do bazy danych:
true - Pomyślne połączenie do bazy danych
false - Połączenie do bazy danych zakończyło się nie pomyślnie
Przykład:
Połączenie obiektu PmaAdo ("/TestAdoDb") do bazy danych ("pm_data"), dla MS SQL Server (lokalna nazwana instancja ".\SQLEXPRESS"), przy pomocy podstawowego ADO Provider od firmy Microsoft ("SQLOLEDB"), z zastosowaniem nazwy użytkownika i hasła (uwierzytelnienie MS SQL Server).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
oDb.DbConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Server=.\\SQLEXPRESS;Database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;";
oDb.DbConnectionParams = "";
if (! oDb.DbOpen())
{
// ...
}

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
Pm8.03.22: Zwraca obiekt PmMap z wartościami w pozycjach "Result", "ErrorCode" oraz "ErrorText".
© MICROSYS, spol. s r.o.