Promotic

DbClose - metoda obiektu PmaAdo

Opis:
Odłączenie obiektu PmaAdo od bazy danych i zwolnienie wszystkich zapamiętanych obiektów AdoRecordset.
Składnia:
Empty DbClose()
Patrz również:
- PmaAdo.DbOpen (metoda)
Przykład:
Odłączenie obiektu PmaAdo ("/TestAdoDb") od bazy danych i zwolnienie wszystkich zapamiętanych obiektów AdoRecordset.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
oDb.DbClose();

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.