Promotic

DbIsOpen - metoda obiektu PmaAdo

Opis:
Test, czy obiekt PmaAdo jest podłączony do bazy danych.
Składnia:
Boolean DbIsOpen()
Wartość zwrotna:
true - Obiekt PmaAdo jest podłączony do bazy danych, określonej przy pomocy właściwości DbConnectionString (np. przez wywołanie metody DbOpen).
false - Obiekt PmaAdo nie jest podłączony do bazy danych. To znaczy, że baza danych nie została w ogóle podłączona lub została odłączona przez wywołanie metody DbClose.
Patrz również:
- PmaAdo.DbOpen (metoda)
- PmaAdo.DbClose (metoda)
Przykład:
Test, czy obiekt PmaAdo ("/TestAdoDb") jest podłączony do bazy danych.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
if (oDb.DbIsOpen())
{
// ...
}

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.