Promotic

DbIsOpen - metoda objektu PmaAdo

Popis:
Test, zda objekt PmaAdo je připojen k databázi.
Syntaxe:
Boolean DbIsOpen()
Vrácená hodnota:
true - Objekt PmaAdo je připojen k databázi, určenou pomocí vlastnosti DbConnectionString (např. voláním metody DbOpen).
false - Objekt PmaAdo není připojen k databázi. To znamená, že databáze nebyla vůbec připojena nebo už byla odpojena voláním metody DbClose.
Viz také:
- PmaAdo.DbOpen (metoda)
- PmaAdo.DbClose (metoda)
Příklad:
Test, zda objekt PmaAdo ("/TestAdoDb") je připojený k databázi.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
if (oDb.DbIsOpen())
{
// ...
}

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.