Update cookies preferences
Promotic

RsIsOpen - metoda objektu PmaAdo

Popis:
Test, zda existuje objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem.
Syntaxe:
Boolean RsIsOpen(String sId)
Parametry:
sId(String) Jednoznačný identifikátor, pod kterým si objekt PmaAdo pamatuje objekt AdoRecordset.
Vrácená hodnota:
true - Objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem existuje (např. voláním metody RsOpen nebo DbExecute).
false - Objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem neexistuje. To znamená, že nebyl vůbec otevřen nebo už byl uvolněn voláním metody RsClose.
Poznámka:
Objekt ADO Record:
V závislosti na konkrétním ADO Provider se může stát, že jednořádkový výsledek SQL dotazu nebude vrácen v podobě objektu AdoRecordset s jedním záznamem, ale v podobě objektu AdoRecord (představuje jeden řádek). Není to ale typické pro nejběžněji užívané ADO Provider. Objekt AdoRecord je spíše vrácen při explicitních operacích, kdy z existujícího objektu AdoRecordset se vrátí konkrétní záznam v podobě objektu AdoRecord. Objekt AdoRecord se skládá z objektů AdoField stejně jako objekt AdoRecordset, na rozdíl od něj však nepodporuje metody pro přesun pozice aktuálního záznamu (např. MoveFirst).
V dokumentaci PROMOTIC se pro zjednodušení bude uvádět pouze běžnější vracený objekt AdoRecordset, přestože v určitých ojedinělých případech může být vrácen i objekt AdoRecord.
Viz také:
- PmaAdo.RsOpen (metoda)
- PmaAdo.RsGet (metoda)
- PmaAdo.RsClose (metoda)
- PmaAdo.DbExecute (metoda)
Příklad:
Test, zda v objektu PmaAdo ("/TestAdoDb") existuje zapamatovaný objekt AdoRecordset s identifikátorem table1.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
if (oDb.RsIsOpen("table1"))
{
// ...
}

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.