Promotic

DbClose - metoda objektu PmaAdo

Popis:
Odpojení objektu PmaAdo od databáze a uvolnění všech zapamatovaných objektů AdoRecordset.
Syntaxe:
Empty DbClose()
Viz také:
- PmaAdo.DbOpen (metoda)
Příklad:
Odpojení objektu PmaAdo ("/TestAdoDb") od databáze a uvolnění všech zapamatovaných objektů AdoRecordset.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
oDb.DbClose();

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.