Update cookies preferences
Promotic

RsClose - metoda objektu PmaAdo

Popis:
Uvolní zapamatovaný objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem.
Syntaxe:
Boolean RsClose(String sId)
Parametry:
sId(String) Jednoznačný identifikátor, pod kterým si objekt PmaAdo pamatuje objekt AdoRecordset.
Pokud je uvedena hodnota "$all", pak se uvolní všechny zapamatované objekty AdoRecordset.
Vrácená hodnota:
Pokud se úspěšně uvolnily zapamatované objekty, pak vrací hodnotu true,
v jiném případě vrací hodnotu false.
Poznámka:
Při uvolnění zapamatovaného objektu AdoRecordset se uvolní i příslušný identifikátor.
Viz také:
- PmaAdo.RsOpen (metoda)
- PmaAdo.RsGet (metoda)
- PmaAdo.RsIsOpen (metoda)
- PmaAdo.DbExecute (metoda)
Příklad:
Uvolnění zapamatovaného objektu AdoRecordset s identifikátorem table1 z objektu PmaAdo ("/TestAdoDb").
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
oDb.RsClose("table1");

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.