Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DbRollbackTrans - metoda objektu PmaAdo

Popis:
Ruší transakci nad připojenou databázi.
Syntaxe:
Object DbRollbackTrans([String sParams])
Volání:
oDb.DbRollbackTrans
Parametry:
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry metody DbRollbackTrans. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "return:map;".
"return:xxx;" (nepovinné) - Určuje, zda vrácená hodnota metody má být mapa s více vrácenými hodnotami současně (nový způsob) nebo jedna hodnota (starý způsob). Pokud není nastaveno, pak se jedná o starý způsob.
map - Vrací mapu (PmMap), která obsahuje více vrácených hodnot současně (nový způsob) (např. Result, AffectedRows, ErrorCode, ErrorText).
Vrácená hodnota:
Nový způsob: Vrací objekt PmMap s hodnotami v následujících položkách:
- "Result": prázdná hodnota (metoda nic nevrací)
- "ErrorCode": číselný kód případné chyby, kde hodnota 0 znamená úspěšné vykonání metody bez chyby
- "ErrorText": text případné chyby
 
Starý způsob: Vrací prázdná hodnota (metoda nic nevrací).
Poznámka:
Nová transakce nad připojenou databází začíná metodou DbBeginTrans. Všechny následné operace nad touto databází budou pak jako jeden celek (transakce) najednou potvrzeny metodou DbCommitTrans nebo zrušeny metodou DbRollbackTrans. Transakce musí být podporované připojenou databází a providerem.
Viz také:
Příklad:

Historie:
Pm8.03.09: Vytvořeno
Pm8.03.22: Vrací objekt PmMap s hodnotami v položkách "Result", "ErrorCode" a "ErrorText".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice