Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DbCommitTrans - metoda objektu PmaAdo

Popis:
Potvrzuje transakci nad připojenou databázi.
Syntaxe:
Object DbCommitTrans([String sParams])
Volání:
oDb.DbCommitTrans(sParams)
Parametry:
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry metody DbCommitTrans. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "return:map;".
"return:xxx;" (nepovinné) - Určuje, zda vrácená hodnota metody má být mapa s více vrácenými hodnotami současně (nový způsob) nebo jedna hodnota (starý způsob). Pokud není nastaveno, pak se jedná o starý způsob.
map - Vrací mapu (PmMap), která obsahuje více vrácených hodnot současně (nový způsob) (např. Result, AffectedRows, ErrorCode, ErrorText).
Vrácená hodnota:
Nový způsob: Vrací objekt PmMap s hodnotami v následujících položkách:
- "Result": prázdná hodnota (metoda nic nevrací)
- "ErrorCode": číselný kód případné chyby, kde hodnota 0 znamená úspěšné vykonání metody bez chyby
- "ErrorText": text případné chyby
 
Starý způsob: Vrací prázdná hodnota (metoda nic nevrací).
Poznámka:
Metodou DbBeginTrans začíná nová transakce nad připojenou databází. Všechny následné operace nad touto databází budou pak jako jeden celek (transakce) najednou potvrzeny metodou DbCommitTrans nebo zrušeny metodou DbRollbackTrans. Transakce musí být podporována připojenou databází a providerem.
Příklad:

Historie:
Pm8.03.09: Vytvořeno
Pm8.03.22: Vrací objekt PmMap s hodnotami v položkách "Result", "ErrorCode" a "ErrorText".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice