Update cookies preferences
Promotic

DbOpen - metoda objektu PmaAdo

Popis:
Připojení objektu PmaAdo k databázi.
Připojení je realizováno objektem ADO Connection, který je obsažen v objektu PmaAdo. Potřebné parametry pro připojení jsou ve vlastnostech DbConnectionString a DbConnectionParams.
Syntaxe:
Object DbOpen([String sParams])
Parametry:
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry metody DbOpen. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "return:map;".
"return:xxx;" (nepovinné) - Určuje, zda vrácená hodnota metody má být mapa s více vrácenými hodnotami současně (nový způsob) nebo jedna hodnota (starý způsob).
Pokud není nastaveno, pak se jedná o starý způsob.
map - Vrací mapu (objekt PmMap), která obsahuje více vrácených hodnot současně (nový způsob) (např. Result, AffectedRows, ErrorCode, ErrorText).
Vrácená hodnota:
Nový způsob: Vrací objekt PmMap s hodnotami v následujících položkách:
- "Result": příznak, zda došlo k úspěšnému připojení k databázi:
true - Úspěšné připojení k databázi
false - Připojení k databázi selhalo
- "ErrorCode": číselný kód chyby, kde hodnota 0 znamená úspěšné vykonání metody bez chyby
- "ErrorText": text případné chyby


Starý způsob: Vrací příznak, zda došlo k úspěšnému připojení k databázi:
true - Úspěšné připojení k databázi
false - Připojení k databázi selhalo
Příklad:
Připojení objektu PmaAdo ("/TestAdoDb") k databázi ("pm_data"), pro MS SQL Server (lokální pojmenovaná instance ".\SQLEXPRESS"), pomocí základního ADO Provider od firmy Microsoft ("SQLOLEDB"), s využitím přihlašovacího jména a hesla (MS SQL Server autentizace).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
oDb.DbConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Server=.\\SQLEXPRESS;Database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;";
oDb.DbConnectionParams = "";
if (! oDb.DbOpen())
{
// ...
}

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
Pm8.03.22: Vrací objekt PmMap s hodnotami v položkách "Result", "ErrorCode" a "ErrorText".
© MICROSYS, spol. s r.o.