Promotic

RsGet - metoda objektu PmaAdo

Popis:
Vrací zapamatovaný objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem, který byl vytvořen dřívějším voláním metody RsOpen.
Syntaxe:
Object RsGet(String sId)
Parametry:
sId(String) Jednoznačný identifikátor, pod kterým si objekt PmaAdo pamatuje objekt AdoRecordset.
Vrácená hodnota:
Pokud existuje, pak vrací zapamatovaný objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem.
Pokud neexistuje, pak vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript.
Poznámka:
Objekt ADO Record:
V závislosti na konkrétním ADO Provider se může stát, že jednořádkový výsledek SQL dotazu nebude vrácen v podobě objektu AdoRecordset s jedním záznamem, ale v podobě objektu AdoRecord (představuje jeden řádek). Není to ale typické pro nejběžněji užívané ADO Provider. Objekt AdoRecord je spíše vrácen při explicitních operacích, kdy z existujícího objektu AdoRecordset se vrátí konkrétní záznam v podobě objektu AdoRecord. Objekt AdoRecord se skládá z objektů AdoField stejně jako objekt AdoRecordset, na rozdíl od něj však nepodporuje metody pro přesun pozice aktuálního záznamu (např. MoveFirst).
V dokumentaci PROMOTIC se pro zjednodušení bude uvádět pouze běžnější vracený objekt AdoRecordset, přestože v určitých ojedinělých případech může být vrácen i objekt AdoRecord.
Viz také:
- PmaAdo.RsOpen (metoda)
- PmaAdo.RsClose (metoda)
- PmaAdo.RsIsOpen (metoda)
- PmaAdo.DbExecute (metoda)
- AdoRecordset (objekt)
- AdoRecord (objekt)
- AdoField (objekt)
Příklad:
Získá objekt AdoRecordset se zadaným jednoznačným identifikátorem ("table1") z objektu PmaAdo ("/TestAdoDb"). Testuje se, zda nevznikla chyba a metoda vrátila platný objekt AdoRecordset. Pak se projdou všechny záznamy objektu AdoRecordset a u každého záznamu se vypíše do INFO systému hodnota prvního sloupce.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsGet("table1");
var nLastErr2;

if (oRs)
{
oRs.MoveFirst();
while (! oRs.EOF)
{
Pm.Debug("Field=" + oRs.Fields.Item(0).Value);
oRs.MoveNext();
}
}

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.