Promotic

Value - vlastnost objektu AdoField

Popis:
Hodnota sloupce aktuálního záznamu.
Syntaxe:
Variant Value
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
- AdoRecordset.Fields (vlastnost)
- AdoField.Name (vlastnost)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAdoField = oRs.Fields.Item("value");
var vValue = oAdoField.Value;
Příklad2:
Příklad3:

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.