Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Value - vlastnost objektu AdoField

Popis:
Hodnota sloupce aktuálního záznamu.
Syntaxe:
Variant Value
Volání:
v = oField.Value
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
- AdoRecordset.Fields (vlastnost)
- AdoField.Name (vlastnost)
Příklad1:
Příklad2:

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice