Promotic

Name - vlastnost objektu AdoField

Popis:
Název sloupce.
Syntaxe:
String Name
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Upozornění! Vlastnost je určena pro čtení i zápis, při vytváření objektu AdoRecordset. Vlastnost je jen pro čtení, pokud objekt AdoRecordset je připojen.
Viz také:
- AdoRecordset.Fields (vlastnost)
- AdoField.Value (vlastnost)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAdoField = oRs.Fields.Item("value");
var sName = oAdoField.Name;
Příklad2:

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.