Update cookies preferences
Promotic

Pm_LastErr - vlastnost objektu AdoField

Popis:
Číselný kód chyby výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu AdoField.
Syntaxe:
Long Pm_LastErr
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
K testování výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad jakýmkoliv implementačním ADO objektem (např. AdoRecordset, AdoField, AdoRecord) obaleném bezpečnostní vrstvou (Objekt Wrapper). K testování výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu PmaAdo slouží obdobné vlastnosti PmaAdo.LastErr a PmaAdo.LastTextErr.
Viz také:
- PmaAdo.LastErr (vlastnost)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAdoField = oRs.Fields.Item("value");
var nErr = oAdoField.Pm_LastErr;
Příklad2:

Historie:
Pm8.03.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.