Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt AdoRecordset (ADO Recordset)

Popis:
Objekt ADO Recordset představuje množinu záznamů. Jedná se přímo o objekt z implementace technologie ADO od firmy Microsoft. V dokumentaci PROMOTIC budou uvedeny jenom nejdůležitější vlastnosti a metody. Přesný popis rozhraní objektu viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681510(v=VS.85).aspx nebo http://www.w3schools.com/asp/ado_ref_recordset.asp.
 
Objekt ADO Recordset: Objekt AdoRecordset (množina záznamů) představuje výsledná data SQL dotazu. Data se skladají z libovolného množství záznamů, kde každý záznam jednoho objektu AdoRecordset má stejnou strukturu (objekty AdoField). Data mají tedy tabulkovou podobu, kde řádky odpovídají záznamům a sloupce jsou tvořeny objekty AdoField.
 
Aktuální záznam: Jeden ze záznamů může být označen jako aktuální záznam (ukazovátko). Jedná se o záznam, se kterým se právě pracuje. Celá řada operací se týká aktuálního záznamu. K pohybu pozice aktuálního záznamu po záznamech objektu AdoRecordset slouží mnoho metod, například MoveFirst, MoveNext, atd. Aktuální záznam v objektu AdoRecordset může být maximálně jeden, ale nemusí také být žádný. Při procházení záznamů jednoho po druhém dopředu (dozadu), s posouváním pozice aktuálního záznamu o jeden dopředu metodou MoveNext (dozadu metodou MovePrevious), se nakonec aktuální záznam dostane až za poslední (první) záznam a procházení záznamů tím končí. K indikaci toho, že aktuální záznam už není platný a dostal se za poslední záznam (nebo před první), slouží vlastnost EOF (BOF).
 
Objekt ADO Record:

V závislosti na konkrétním ADO Provider se může stát, že jednořádkový výsledek SQL dotazu nebude vrácen v podobě objektu AdoRecordset s jedním záznamem, ale v podobě objektu AdoRecord (představuje jeden řádek). Není to ale typické pro nejběžněji užívané ADO Provider. Objekt AdoRecord je spíše vrácen při explicitních operacích, kdy z existujícího objektu AdoRecordset se vrátí konkrétní záznam v podobě objektu AdoRecord. Objekt AdoRecord se skládá z objektů AdoField stejně jako objekt AdoRecordset, na rozdíl od něj však nepodporuje metody pro přesun pozice aktuálního záznamu (např. MoveFirst). V dokumentaci se pro zjednodušení bude uvádět pouze běžnější vracený objekt AdoRecordset, přestože v určitých ojedinělých případech může být vrácen i objekt AdoRecord.

Vlastnosti a metody:
AddNew Začátek editačního režimu přidání záznamu
BOF Zjistí, zda pozice aktuálního záznamu je před prvním záznamem v objektu AdoRecordset
CancelUpdate Konec editačního režimu záznamu, zrušení změn
Delete Smaže věty v objektu AdoRecordset
EditMode Indikuje editační status aktuálního záznamu (hodnota ADO EditModeEnum)
EOF Zjistí, zda pozice aktuálního záznamu je za posledním záznamem v objektu AdoRecordset
Fields Vrací objekt Collection, který obsahuje objekty AdoField
Find Vyhledává záznam v objektu AdoRecordset, který splňuje daná kritéria
GetRows Kopíruje více záznamů objektu AdoRecordset do 2-rozměrného pole
Move Přesun pozice aktuálního záznamu v objektu AdoRecordset o zadaný počet vět
MoveFirst Přesun pozice aktuálního záznamu na první záznam v objektu AdoRecordset
MoveLast Přesun pozice aktuálního záznamu na poslední záznam v objektu AdoRecordset
MoveNext Přesun pozice aktuálního záznamu na následující záznam v objektu AdoRecordset
MovePrevious Přesun pozice aktuálního záznamu na předcházející záznam objektu AdoRecordset
Pm_LastErr Číselný chybový kód výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu AdoRecordset
Pm_LastTextErr Textový popis výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu AdoRecordset
RecordCount Vrací počet záznamů v objektu AdoRecordset
Requery Úplné opětovné načtení dat v objektu AdoRecordset
Resync Obnovení existujících dat v objektu AdoRecordset
State Zjistí, zda objekt AdoRecordset je otevřený, zavřený, připojující se, provádějící příkaz nebo čtoucí data
Update Konec editačního režimu záznamu, provedení změn
Viz také:
- AdoRecord (objekt)
- AdoField (objekt)
- PmaAdo (objekt)

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice