Promotic

Close - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Pomocí této metody se zavře objekt Connection, Record, AdoRecordset nebo Stream a uvolní se všechny přidružené systémové prostředky. Zavření objektu jej neodstraní z paměti. Lze změnit nastavení jeho vlastnosti a později jej znovu otevřít.
Syntaxe:
Empty Close()
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.Close();
© MICROSYS, spol. s r. o.