Promotic

Close - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Pomocí této metody se zavře objekt Connection, Record, AdoRecordset nebo Stream a uvolní se všechny přidružené systémové prostředky.
Zavření objektu ho neodstraní z paměti.
Lze změnit nastavení jeho vlastnosti a později ho znovu otevřít.
Syntaxe:
Empty Close()
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.Close();
© MICROSYS, spol. s r.o.