Promotic

Pm_LastErr - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Číselný kód chyby výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu AdoRecordset.
Syntaxe:
Long Pm_LastErr
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
K testování výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad jakýmkoliv implementačním ADO objektem (např. AdoRecordset, AdoField, AdoRecord) obaleném bezpečnostní vrstvou (Objekt Wrapper). K testování výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu PmaAdo slouží obdobné vlastnosti PmaAdo.LastErr a PmaAdo.LastTextErr.
Viz také:
Příklad:
Test, zda metoda MoveFirst skončila bez chyby a zda byla pozice aktuálního záznamu skutečně přesunuta na první větu. Pokud by AdoRecordset neobsahoval žádnou větu nebo by přesunutí pozice aktuálního záznamu na první záznam selhalo, pak by případná vrácená chyba šla otestovat metodou AdoRecordset.Pm_LastErr.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.MoveFirst();
if (oRs.Pm_LastErr == 0)
{
while (! oRs.EOF)
{
Pm.Debug(oRs.Fields.Item(0).Value);
oRs.MoveNext();
}
}
else
{
Pm.Debug(oRs.Pm_LastTextErr);
}

Historie:
Pm8.03.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.