Update cookies preferences
Promotic

RecordCount - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vrací počet záznamů v objektu AdoRecordset.
Syntaxe:
Long RecordCount
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
V případě chyby, a také pokud není zjištění počtu záznamů podporováno, vrací hodnotu -1. Tato vlastnost není podporována například při použití kurzoru "forwardonly", viz metoda PmaAdo.RsOpen.
Viz také:
- PmaAdo.RsOpen (metoda)
Příklad:
Zjistí počet záznamů v objektu AdoRecordset, v objektu PmaAdo ("/TestAdoDb"), který je již připojený k databázi (viz metoda DbOpen), pomocí SQL dotazu ("SELECT * FROM table1").
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;");
var nCount;
if (oRs)
{
nCount = oRs.RecordCount;   // Čtení z vlastnosti
}

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.