Promotic

Status - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vrací stav aktuálního záznamu s ohledem na dávkové aktualizace nebo jiné hromadné operace.
 
vlastnost vrací jednu nebo více hodnot RecordStatusEnum, která určuje stav aktuálního záznamu s ohledem na dávkové aktualizace nebo jiné hromadné operace.
Syntaxe:
Byte Status
Hodnoty:
0 - adRecOK Záznam byl úspěšně aktualizován.
0x1 - adRecNew Záznam je nový.
0x2 - adRecModified Záznam upraven.
0x4 - adRecDeleted Záznam smazán.
0x8 - adRecUnmodified Záznam nebyl změněn.
0x10 - adRecInvalid Záznam nebyl uložen, neplatná záložka (bookmark).
0x40 - adRecMultipleChanges Záznam nebyl uložen, by ovlivnilo více záznamů.
0x80 - adRecPendingChanges Záznam nebyl uložen, odkazuje na nevyřízený insert.
0x100 - adRecCanceled Záznam nebyl uložen, operace byla zrušena.
0x400 - adRecCantRelease Nový záznam nebyl uložen, existující záznam byl uzamčen.
0x800 - adRecConcurrencyViolation Záznam nebyl uložen, byla používána optimistická souběžnost.
0x1000 - adRecIntegrityViolation Záznam nebyl uložen, uživatel porušil omezení integrity.
0x2000 - adRecMaxChangesExceeded Záznam nebyl uložen, příliš mnoho nevyřízených změn.
0x4000 - adRecObjectOpen Záznam nebyl uložen, konflikt s otevřeným objektem úložiště.
0x8000 - adRecOutOfMemory Záznam nebyl uložen, počítači došlo nedostatek paměti.
0x10000 - adRecPermissionDenied Záznam nebyl uložen, uživatel má nedostatečná oprávnění.
0x20000 - adRecSchemaViolation Záznam nebyl uložen, porušuje strukturu databáze.
0x40000 - adRecDBDeleted Záznam již odstraněný ze zdroje dat.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nStatus = oRs.Status;
© MICROSYS, spol. s r.o.