Promotic

MoveNext - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Přesun pozice aktuálního záznamu na následující záznam v objektu AdoRecordset.
Syntaxe:
Empty MoveNext()
Poznámka:
Pokud aktuální záznam je poslední záznam, pak metoda MoveNext přesune pozici aktuálního záznamu za poslední záznam objektu AdoRecordset a vlastnost EOF je true. Pokus o posun dopředu, pokud vlastnost EOF je již true, nastane chyba.
Viz také:
- AdoRecordset.EOF (vlastnost)
- AdoRecordset.BOF (vlastnost)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.MoveNext();
Příklad2:

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.