Promotic

StayInSync - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vrací nebo nastaví, zda se změní odkaz na podřízené záznamy, když se změní pozice nadřazeného záznamu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví logickou hodnotu která určuje, zda se změní odkaz na podřízené záznamy, když se změní pozice nadřazeného záznamu.
Výchozí hodnota je true, to znamená, že podřízené záznamy budou aktualizovány, pokud nadřazený byl objekt AdoRecordset změní pozici záznamu.
Syntaxe:
Boolean StayInSync
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.StayInSync = "CompanyName DESC,ContactName";
© MICROSYS, spol. s r.o.