Promotic

Source - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Nastaví hodnotu řetězce nebo odkaz na objekt Command nebo vrátí hodnotu typu String, která určuje zdroj dat objektu AdoRecordset.
 
Zdrojem dat může být jeden z následujících:
Objekt Command
Příkaz SQL
Uložená procedura
Název tabulky
Syntaxe:
String Source
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sSource = oRs.Source;
© MICROSYS, spol. s r.o.